Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A magyarság zeneszerszámai - Hosszifurugla

2018.05.14

Kezdjük egy személyes megjegyzéssel! Barátaimtól 50. születésnapomra (nem ma volt) kaptam egy három lyukú 98 cm-es hosszúfurulyát. Örömöm leírhatatlan volt. Csodálatos bodzafából készült hangszert vehettem a kezembe. Fogástáblázatot nem találtam hozzá, így több szakemberhez, értő furulyáshoz fordultam. Jó tanácsokkal láttak el, s néhány dallamot már tudok is rajta játszani. Jó szándékú segítséget továbbra is várok.

 

S akkor nézzük a lényeget!

Hosszú furulya

A hosszú furulya hossza a közönséges furulyákénak két-háromszorosa, 85–100 cm. Általában öt hangképző nyílása a hangszer testének alsó részénél csoportosul, de a lyukak egymástól nem egyforma távolságra vannak: az alsó kettő és a felső három lyuk közelebb van egymáshoz, mint a második és a harmadik lyuk közötti távolság.

A hangszer főbb méreteit Herman Ottó a 19. század végén így írta le: hossza két és fél sukk és négy ujj. Alulról fél sukkra van az első lyuk, egy sukkra a legfelső. Az alsó két lyuk között két ujjnyi, a felső három között egy-egy hüvelykujjnyi a távköz. A maradék a második és a harmadik lyuk közötti nagyobb távolságot adja.

Legjellemzőbb építési anyaga a többi népi furulyaféleséghez hasonlóan a bodzafa. Vagy hosszú, egyenes ágat fúrnak ki a két vége felől, vagy két-három kifúrt darabból csapolják össze a hangszer testét. Kívülről vékony falúra ledolgozzák, majd a felső végétől egy mutatóujj íznyi távolságra elkészítik a félhold alakú szélhasító nyílást, a holdlikat. Dugóját, a nyelvet fagyöngyből készítik. A hosszú furulya testének átmérője, sípszerkezetének méretei azonosak a nagyobb méretű közönséges furulyákéval. A befúvó nyílás itt is a hangszer hátoldalánál, a hangképző nyílásokkal átellenben van.

Hosszú furulyán legkényelmesebben állva vagy hanyatt fekve lehet játszani. Hosszúsága miatt álló helyzetben felemelt fejjel, lefelé kinyújtott karokkal, a testtel párhuzamosan lehet csak tartani. A legalsó két lyukat a jobb kéz középső, néha gyűrűsujja és a mutatóujja fedi, majd a bal kéz gyűrűs-, középső és mutatóujja következik. Mivel a jobb kéz a hangszer hosszúsága miatt szinte függőleges helyzetben van, a második lyukat a jobb kéz mutatóujjának nem az első, hanem a harmadik íze fedi.

A hosszú furulya alaphangja e és g között van. Ha alaphangja f, akkor alaphangsora f g a b h c', de ez nagyon halkan, nehezen szólaltatható meg. A játékosok általában csak az első átfújástól, az f'-től g''-ig terjedő részt használják. A hangszer repertoárját alkotó diatonikus vagy pentaton dallamok esetén ehhez elegendő a hangszer három alsó hangképző nyílásának használata, hiszen a következő átfújás kvinttel emeli meg a hangmagasságot, ennek kitöltéséhez pedig elegendő az így rendelkezésre álló négy hang.

 

 

Éri Péter (Muzsikás együttes) csodálatos játéka

 

 

 

A furulyákról általában

 

 

A furulya az ajaksípok családjába tartozó népi hangszer. E névvel általában a hatlyukú, végén fúvós, dugós változatot jelöljük, de jelentheti a  hosszú furulyát is. A Hortobágy környékén pedig a klarinétot nevezik furulyának. – Furulya készítéshez leginkább bodza- vagy juharfát használnak. A hatlyukú furulyák átlagos hossza 30 és 50 cm között van. Furatuk átmérője 13–16 mm. A mai mo.-i furulyák furata általában egyenletes. Az erdélyi magyarok és a csángók (úgyszintén a románok) furulyáinak a furata alul összeszűkül, ennek következtében ezek hangsorának első két foka között nagy szekundnál nagyobb a távolság. Az ún. szélhasító nyílás alsó pereme hozza rezgésbe a furulyába fújt levegőt, mely a cső végét szorosan záró fadugó melletti keskeny csatornán át áramlik egyenesen a szélhasító nyílás éles peremének. – A hangképző nyilások („lyukak”) helyét a furulyakészítők legszívesebben valamilyen kész minta egy „jól magyarázó” kész furulya méretei után jelölik ki. Ha ilyen nincs kéznél, vagy a rendelkezésre álló anyag nem alkalmas (pl. rövid) ahhoz, hogy a kész beosztást rámásolják, akkor különbözőképpen mérik ki a lyukak helyét. A mérés legegyszerűbb módja az, hogy a készítő kezébe veszi a készülő furulyát, mintha játszana rajta, és megjelöli azokat a helyeket, ahol „az ujjaknak kényelmes”. Az egyik legáltalánosabb mérési elv szerint a legfelső hangképző nyílásnak a cső hosszanti felezőpontján kell lennie, s legalsó pedig annyira van a furulya alsó végétől, mint amennyi a legfelső lyuk és a szélhasító nyílás közötti távolság egyharmada. A lyukak egymás közötti távolságát egyenlően osztják el; a nagyobb méretű hatlyukú furulyákon azonban a 3. és 4. hangképző nyílás között nagyobb távolságot hagynak. – A pásztorok a furulyát – mint egyéb eszközeiket – művészi faragással, ólomöntéssel, karcolással, néha diszkrét színezéssel is (spanyolozás) díszítették. Készítettek díszes „ostornyél-furulyát”, „bot-furulyát” (amelyet ostornyélként, pásztorbotként használtak), néha olyat is, amelynek egyik fele közönséges furulya, a másik pedig harántfurulya. – A hatlyukú furulyák alaphangja az f’ és c” között változik. A hangsor általában dúr vagy mixolid. A sokféle alaphang miatt a hatlyukú népi furulyát olyan transzponáló hangszernek tekintjük, amelynek írott alaphangja (legmélyebb hangja) c’. – A furulyák hangterjedelme két és fél oktáv: c’-f” (g”’). A legfelső hangok – d”’-től – nehezen és nem mindegyik furulyán szólaltathatók meg. Paraszt furulyások a c”’ fölötti hangokat általában nem használják. Módosított hangot általában nem játszanak. A diatónia határain túllépő dallamról ki szokták jelenteni: „Nem lehet furulyán eljátszani, mert félhangos.” A jobb furulyások többnyire ismerik a módosított hang képzésének mindkét módját: a villafogást és a hangképző nyílás félig való födését; erre ritkán van szükség, ilyenkor inkább az utóbbit alkalmazzák. – Népi furulyások közt egyáltalán nem látszik szabálynak, hogy furulyázás közben a jobb kéz van alul; a furulyásoknak kb. a fele „balkezesen” fogja hangszerét. – Az eddig leírt és legáltalánosabban használt hatlyukú furulya mellett a ritkábban előforduló harántfurulya (oldalfúvós furulya, flajta, flóta) is általánosan ismert. Ennek megszólaltatása, hasonlóan a gyári fuvoláéhoz, oldalnyíláson át történik. Hangja valamivel élesebb a végén fúvós, dugós furulyáénál. Egyebekben nincs különbség a kettő között. – A csángóknál ritkán előforduló kettős vagy ikerfurulya nem egyéb, mint két egybeépített, azonos nagyságú és hangmagasságú, végén fúvós, dugós furulya, melyek egyikén hat hangképző nyílás van, a másikon nincs hangképző nyílás. – A bukovinai székelyek „szélfurulyája” szintén csak megszólaltatási módjában különbözik a közönséges furulyától: nincs külön sípszerkezete, hanem a cső peremére fújt levegővel szólaltatják meg. – Egyik változata a dunántúli hosszi furugla. – Az iskolás gyerekek által használt 7+1 hangképző nyílású, leginkább fémből készült furulya a német Blockflöté-k típusába tartozik. – Magyar furulyások általában azt játsszák hangszereiken, amit dalolnak is. A csángók hagyományos hangszeres táncdallamokat is furulyáznak. A székelyekkel együtt ismerik és játsszák a pásztor históriáját, aki elveszti juhait és efölött kesereg (hangszeres rubato-dallam), majd amikor azt hiszi, hogy megtalálta a juhokat, örömének ad kifejezést (hangszeres táncdallam). A Dunántúlon a molnár históriáját szokták furulyával előadni, akit rablók támadtak meg; furulyázásra megjelennek a kutyák és széttépik a rablókat. – Hogy mi minden funkciója lehetett a régi pásztorok és parasztok életében a furulyának, arról ma már nehéz teljes képet alkotni. A regölésnek – a köcsögduda, láncosbot, csengők mellett – fontos hangszere. A betlehemes játékban is szerepel a pásztor. Közös mulatság, tánc hangszereként – a csángók kivételével – régóta nem használják. A falusi lakosság már régebben is rangon alulinak tartotta a szegényebb réteghez tartozó pásztorok hangszere mellett mulatni. – Több furulya együttes játéka vagy esetleg furulya és egyéb hangszerek együttese, már csak a furulyák sokféle hangolása miatt is, nehezen valósítható meg. Ilyenekről – az említett regölést kivéve, ahol a többi hangszer meghatározatlan hangmagasságú ritmushangszer – nem tudunk. – Jellegzetes férfihangszer. Nők csak újabban és igen kivételes esetben játszanak rajta. – Furulyaféle hangszerek a földkerekségen mindenhol vannak. Csontból, agyagból, fából készült példányok a történelem előtti korból is ismeretesek. Ásatási leletek tanúsága szerint Mo. területén a honfoglalás előtt szintén ismerték (pl. istállóskői és szőnyi leletek). A furulya régebbi nevét – süvöltő – használják máig is a moldvai csángók: szültü. Meglepően hasonlít ehhez a cseremiszek ugyancsak furulyát jelölő sijáltös szava. Az elmúlt századokban a furulya ugyanolyan elterjedt közkedvelt hangszer volt a magyar nép (különösen pásztorok) körében, mint még századunkban is a szomszéd szlovákoknál, románoknál, délszlávoknál.

Forrás: Hickmann, H.: Flöteninstrumente (Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Kassel, 1966); Baines, A.: Woodwind Instruments and their History (London, 1956); Sárosi Bálint: A magyar népi furulya (Ethn., 1962).

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Qemok48

(Yukob64, 2018.12.09 00:23)

http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/efil-40-mg-donde-comprar-env-o-gratis-panam http://flutes.ning.com/profiles/blogs/azelastina-comprar-en-una-farmacia-en-linea-recomendada-argentina http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=67548&qa_1=silderm-sildenafil-citrate-acheter-sildenafil-citrate-fiable http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/achat-express-ciavor-tadalafil-40mg-pas-cher-sans-ordonnance http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/order-robaxin-online-buy-robaxin-same-day http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/tadafast-baisse-prix-sur-internet-achat-tadalafil-20-en-ligne http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-filda-20-mg-de-confianza-comprar http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-dali-20mg-gen-rico-e-quanto-custa-no-brasil-como-fa-o-pra http://dmoney.ru/37855/farmacia-comprar-libigran-seguridad-comprar-pastillas-libigran http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/oneaid-buy-without-prescription-cheap-genuine-oneaid-uk http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/fenofibrate-200mg-donde-comprar-ahora-dominicana http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/discount-upwardz-60-mg-buy-online-how-to-purchase-tadalafil-free http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-hydrea-hydroxyurea-500-mg http://brooklynne.net/profiles/blogs/sildamek-sur-internet-bon-marche-commander-sans-ordonnance http://question.hamrahmorabi.ir/index.php?qa=181117&qa_1=discount-delite-purchase-sildenafil-citrate-trusted-pharmacy http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-viagra-50mg-sin-receta-urgente-foro http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/alpink-acheter-moins-cher-commander-alpink-bitcoin http://innovatoruddannelse.ning.com/profiles/blogs/adcirca-40mg-comprar-gen-rico-pela-net-portugal

Avugu43

(Ahuma66, 2018.12.03 13:35)

https://wltchh.tumblr.com
https://moonligh---t.tumblr.com
https://algoll.tumblr.com
https://fcymb.tumblr.com
https://ninaskrilova.tumblr.com
https://banjeeho.tumblr.com
https://perdida-en-las-tinieblas.tumblr.com
https://nephelobates.tumblr.com
https://babyggirl98.tumblr.com
https://blanc-perfumes.tumblr.com
https://g0ldlace.tumblr.com

Locor07

(Usoco39, 2018.12.01 21:06)

https://nao-acorde.tumblr.com https://elazul-es-un-color-calido.tumblr.com https://lavignez-flexing.tumblr.com https://saharamist.tumblr.com https://blueskyfullofstarss.tumblr.com https://colineveryday.tumblr.com https://lordeismydxp.tumblr.com https://small-joyss.tumblr.com https://infinito-particular22.tumblr.com https://thatloginceshipper.tumblr.com https://collaredqueen.tumblr.com https://blarsonx.tumblr.com https://agravio-moral.tumblr.com https://entorpecida1.tumblr.com

betdvr

(dysxtw, 2018.11.04 12:17)

[url=http://canadian-pharmacyn.com]free samples of cialis online[/url]
ordering cialis online legal http://canadian-pharmacyn.com
<a href=http://canadian-pharmacyn.com>cialis pill</a>

Проститутки

(aBibyDUeks, 2018.10.20 01:14)

[url=https://top.girls-nsk.ru]Шлюхи Новосибирск[/url]
[url=https://www.girls-nsk.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Новосибирска[/url]
[url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru]Шлюхи в Краснодаре[/url]
[url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/]Индивидуалки в Краснодаре[/url]
[url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/]Массажные салоны Краснодара[/url]
[url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/]Выезд индивидуалок в Краснодаре[/url]
[url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки в Краснодаре[/url]
[url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/znakomstva/]Интимные знакомства в Краснодаре[/url]
[url=http://prostitutki-irkutska.ru]Проститутки Иркутска[/url]
[url=http://prostitutki-irkutska.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Иркутска[/url]
[url=http://prostitutki-perm.ru]Досуг Перьми[/url]
[url=http://prostitutki-perm.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Перьми[/url]
[url=http://www.girls-kzn.mobi]Шлюхи Казани[/url]
[url=http://fei.girls-kzn.mobi/individuals/]Индивидуалки Казань[/url]
[url=http://girls-kzn.mobi/znakomstva/]Секс знакомства Казани[/url]
[url=https://fei.girls-kzn.mobi/individuals/1000-rubley/]проститутки Казани[/url]
[url=http://penza-dosug.ru]Проститутки Пензы[/url]
[url=http://penza-dosug.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Пенза[/url]
[url=http://girls-ufa.ru]Проститутки Уфа[/url]
[url=http://girls-ufa.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Уфа[/url]
[url=http://girls-msk.ru]Проститутки Москвы[/url]
[url=http://girls-msk.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Москва[/url]
[url=http://dosugspb24.ru]Шлюхи Питер[/url]
[url=http://dosugspb24.ru/individuals/1000-rubley/]проститутки Питера[/url]
[url=http://fei.girls-nsk.mobi]проститутки Новосибирска[/url]
[url=http://fei.girls-nsk.mobi/individuals/1000-rubley/]проститутки Новосибирска[/url]
[url=https://ero.girls-nsk.me]проститутки Новосибирска[/url]
[url=https://www.girls-nsk.me/individuals/1000-rubley/]проститутки Новосибирска[/url]

Sisam78

(Uriyu00, 2018.09.26 04:46)

http://jaktlumaczyc.pl/8436/recherche-griseofulvine-marche-acheter-griseofulvine-cheque
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-lioresal-10-mg-sin-receta
http://techakhil.byethost4.com/ques2ans/index.php?qa=6928&qa_1=achat-discrete-colospa-mebeverine-achat-mebeverine-securise
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-imodium-de-confianza-estados-unidos
http://griffithchafey.ning.com/profiles/blogs/lamivudina-zidovudina-300-150mg-comprar-en-farmacia-en-linea-sin
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=12083&qa_1=site-seguro-para-comprar-cymbalta-duloxetine-30mg-pela-brasil
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=12940&qa_1=ordonnance-acheter-pharmacie-andorre
http://ggwadvice.com//index.php?qa=38857&qa_1=bimatoprost-como-comprar-en-l%C3%ADnea-colombia
http://harvesttyme.org/blogs/518/5445/flavoxato-urispas-onde-comprar-generico-entrega-rapida-no-brasi
http://ask2learn.com/?qa=564/naprelan-250mg-vente-sur-le-net-ou-acheter-naprelan-en-suisse
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-bicalutamida-50-mg-sin-receta-y-pagar-con
https://www.olliesmusic.com/blog/33873/buy-generic-thyroxine-25mg-online-buy-thyroxine-online-google/
http://cylindrymiarowe.pl/blogs/post/5832
http://griffithchafey.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-lansoprazol-prevacid-e-quanto-custa
https://www.madmorning.com/blogs/2882/3965/farmacia-en-linea-donde-comprar-montelukast-de-confianza-colomb
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-sildenafil-la-sante-silagra-gen-rico
https://bananabook.net/blogs/329/8630/cheap-carbamazepine-100-mg-buy-online-cheap-carbamazepine-por
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-gen-rico-careprost-bimatoprost-entrega-r-pida
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/vigrande-sildenafil-citrate-200mg-donde-puedo-comprar-de-calidad
http://techakhil.byethost4.com/ques2ans/index.php?qa=17924&qa_1=desogestrel-ethinylestradiol-mircette-guaranteed-delivery
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/hydroxyzine-buy-without-rx-how-to-purchase-atarax-online
http://www.facecool.com/profiles/blogs/low-price-yasmin-0-03mg-buy-online-where-should-i-get-generic
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-estradiol-de-forma-segura-chile
http://igotcomplaintsnetwork1.com/blogs/126/3607/donde-a-la-orden-leflunomida-en-internet-espana
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=1228&qa_1=theophylline-safely-theophylline

Wetaw86

(Dejuq36, 2018.09.25 16:10)

http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A4666100 http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/acheter-pilule-sildenafil-hennig-ou-acheter-silvitra-moins-cher http://recampus.ning.com/profiles/blogs/order-cetirizine-10-mg-online-how-can-i-purchase-zyrtec-without http://latinosdelmundo.com/blogs/1243/10577/order-starlix-online-how-to-order-starlix-canada http://gennethub.com/blogs/780/2180/irbesartanum-bas-prix-sur-le-net-irbesartan-150-belgique-achat http://amusecandy.com/blogs/post/25990 http://answers.codelair.com/5988/meilleur-commander-virecta-sildenafil-livraison-pharmacie http://www.myclimbing.club/go/blogs/2062/24871/buy-discount-elavil-10-mg-online-how-to-buy-amitriptyline-with http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=37718&qa_1=finasteride-livraison-acheter-finasteride-livraison-rapide https://truxgo.net/blogs/17033/22820/hydrochlorothiazide-en-ligne-acheter-visa-acheter-lisinopril-q http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/tadalafil-dapoxetina-20-60-mg-comprar-en-una-farmacia-online-con http://bioimagingcore.be/q2a/9703/comprar-generico-nitrofurazone-garantia-comprar-nitrofurazone https://23bestcity.de/blogs/post/22709 http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/170372 http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/salmeterol-0-025mg-comprar-en-farmacia-en-linea-fiable-rep-blica http://amusecandy.com/blogs/post/100110